Farligt att lämna det digitala samtalet åt slumpen

Published: 13, November 2017 at 03:56

Massmarknadsföringen har utvecklats till individuell marknadsföring. Idag måste du lära känna dina konsumenter för att kunna bidra med ett tillräckligt högt kundvärde. På så sätt kan du få kunden att vara lojal just ditt företag.

omg.jpg

Istället för att vara en plats där vi tar del av information genom klassisk envägskommunikation har internet utvecklats till en modernare samlingsplats som bygger på utbyte av information och kunskap.

Det har bidragit till att kommunikatörer på företag måste delta i det offentliga samtalet i betydligt högre grad än tidigare. I boken Putting the Public Back in Public Relations skriver Solis & Breakenridge att sociala medier är en demokratisering av innehåll. Det finns idag en mängd olika plattformar där människor över hela världen kan dela med sig av tankar, åsikter och kunskap. 

Dra nytta av sociala medier
Jesper Falkheimer som är professor i strategisk kommunikation, menar att det i och med digitaliseringen inte längre finns några mottagare (i ordets klassiska betydelse). Falkheimer menar istället att alla är deltagare i ett större, offentligt samtal. Det har öppnat upp för nya möjligheter att lära sig hur målgruppen faktiskt tänker, agerar och pratar vilket i sin tur kan hjälpa dig att bygga långsiktiga relationer med dina kunder.

Det finns vägar du som företagare kan ta för att få grepp över det offentliga samtalet vilket ger dig viktig information som hjälper dig att förstå dina kunder på ett djupare plan.

Börja med att identifiera:

  • Var dina kunder finns.  
  • Vad de pratar om och hur.

Lasswells klassiska kommunikationsmodell från 1949: vem, säger vad till vem med vilken effekt har uppdaterats med nya väsentliga delar för att passa bättre in i hur kommunikationen fungerar på sociala plattformar.  

lasswells-1.jpg

Vem? Hör vad? Vem delar vad? Med vilken avsikt? Till vilken effekt?

  • Vem hänvisar i det här fallet till personer.
  • Hör vad är de som aktivt tar del av informationen på sociala medier.
  • Vem som delar är personer som delar med sig av innehållet, med eller utan egna kommentarer och åsikter.
  • Med vilken avsikt är med vilken ton och känsla informationen delas.

Vilket i sin tur kommer att påverka effekten av meddelandet.

lasswells2.0.jpg

Konsumentmakten spelar idag en central roll i hur ditt varumärke framställs. Samtalet finns där oavsett om du är med eller inte och ett företags framtid kan avgöras på dess förmåga att anpassa sig till socialiseringen av det digitala samtalet.

Är det svårt att hålla koll på allt som skrivs på sociala plattformar?

Fråga dina kunder om omdömen
Istället för att lämna samtalet åt slumpen får du (och andra) en helhetsbild över vad dina tidigare kunder tycker om dig. På så sätt kan du hålla reda på det som skrivs om dig, lära dig av konstruktiv kritik och dela informationen på övriga sociala plattformar.

Syftet är att du får grepp om vad människor faktiskt tycker samt att du får verktygen för att kunna visa dessa omdömen för andra människor som står inför svåra val. Potentiella kunder väljer i allt större grad aktör baserat på rekommendationer eftersom det borgar för en bättre köpupplevelse.

Mer om digitala rekommendationer

 

Dela den här artikeln:

Artiklar