Nå framgång tillsammans med dina kunder

Published: 26, September 2017 at 09:15

Ditt yttersta mål ska vara att få dina kunder att växa tillsammans med dig och ditt företag. Blir dina kunder långvariga kommer de att köpa mer av dig och samtidigt bli lojala ambassadörer som berättar om dig för andra.

shutterstock_274108094.jpg

Customer success är en tillväxtmotor.
Customer success går ut på att du ska arbeta för att dina kunder ska bli framgångsrika. I takt med att dina kunder lyckas allt bättre stärks deras förhållande till er vilket medför att även ni utvecklas.

Din framgång är direkt knuten till dina kunders framgång.
Hjälp dina kunder att utvecklas och var noga med att dina kunder har allt de behöver för att de ska kunna växa med hjälp av era tjänster. Det säger sig självt, när dina kunder lyckas blir de mer benägna att introducera dig inför kontakter på andra företag och personer på andra marknader som du kanske inte tidigare tänkt på eller varit i kontakt med.

Värdet kommer med tiden
Ha tålamod. Låt säga att du har en kund knuten till dig under 5 år. Försäljningen under det första året står då endast för 20% av kundens totala värde under perioden. Resterande 4 år står för resten av värdet och dessutom finns det en stor chans att värdet på din kund ökar ju längre tiden går och ju mer framgångsrika dina kunder blir.

Med lite tålamod och ett smart tillvägagångssätt kommer värdet på kunden att öka samtidigt som de blir mer benägna att tala gott om dig inför andra eftersom du är en stor del i deras framgång.

Att jobba för customer success innebär alltså att arbeta för att dina kunder når sina önskade resultat – kom ihåg att det är när kunderna lyckas och kan expandera som även ni blir framgångsrika.

Värva kunder med potential
Tänk också på att alltid värva kunder som har potential att bli framgångsrika tillsammans med ditt företag. Ta er tid att identifiera hur idealkunden ser ut och jobba för att hitta just den typen av kunder. Satsa inte på kunder som inte passar er.

Genom att sälja till kunder som passar er blir det betydligt roligare och lättare att hjälpa dem på vägen mot att bli framgångsrika, vilket i sin tur leder till att de kommer att:

  • Bli långvariga och återkommande kunder.
  • Köpa produkter och tjänster av ett högre värde.
  • Bli ambassadörer och därmed rekommendera ditt företag vidare till andra.

Lägg tid på att ta hand om kunden
Ta er tiden att verkligen tänka igenom vad era kunder behöver för att lyckas. Presentera sedan en tydlig plan för hur de kommer igång och hur de ska använda era tjänster för att kunna uppnå sitt förväntade resultat. Se sedan till att de får den support de behöver för att lyckas och för att känna sig tillfreds.

 

 3 snabba tips om digital marknadsföring

 

 

Dela den här artikeln:

Artiklar