Ökad digital kompetens bidrar till nya möjligheter

Published: 20, October 2017 at 11:43

Igår släpptes rapporten Svenskarna och internet 2017. En årlig studie av svenska folkets internetvanor. Här kommer lite information som vi tycker är intressant att lyfta lite extra.

soi2017.jpg

Enligt studien är det idag 90 procent av alla vuxna internetanvändare i Sverige som använder sig av nätet för att söka reda på och jämföra produkter och tjänster. Det är dock bara var tredje vuxen som har fått information eller utbildning inom källkritik, om hur de ska värdera den information de hittar på nätet. I studien tas detta upp under ett kapitel som heter vuxnas digitala kompetens.

Regeringens definition av digital kompetens innebär: 

[...att alla ska vara förtrogna med digitala verktyg och tjänster samt ha förmåga att följa med och delta i den digitala utvecklingen utifrån sina förutsättningar. Genom digital trygghet ska människor, företag och organisationer känna tillit till och förtroende i användningen av digitala tjänster och att de är enkla att använda.]

För att nå målet om en ökad digital kompetens har skolverket tagit hänsyn till detta och menar att alla elever som lämnar grundskolan ska:

  • Förstå digitaliseringens påverkan på samhället
  • Kunna använda och förstå digitala verktyg och medier
  • Ha ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt
  • Kunna lösa problem och omsätta idéer i handling

När fler människor lär sig att vara källkritiska på nätet blir det viktigare att den informationen du som företagare erbjuder är trovärdig. I rapporten Authentic Brands framkommer att det endast är 5 procent som anser att varumärken är transparenta och ärliga, 7 procent håller med om att man kan lita på ett varumärke och endast 8 procent håller med om att varumärken håller vad de lovar.

Ditt företag har mycket att vinna på att konsumenterna där ute har förtroende och känner lojalitet för ditt företag. I annat fall är sannolikheten stor att de kommer att vända sig till någon annan som erbjuder den efterfrågade lösningen.

Slutsatser:
I local consumer review survey framgår att ett positivt rykte på nätet är en av de mest kraftfulla marknadsföringsverktyg som företag har idag. Värderar man den informationen tillsammans med informationen i rapporten Authentic Brands kan en intressant slutsats vara att trenden som pågått med att till vilket pris som helst skaffa sig ett positivt rykte online blivit aningen urvattnad. Vi lever i en digital tid där endast 7 procent litar på varumärken och 5 procent tycker att varumärken är ärliga och transparenta.

Det är dags att tänka om, det räcker inte att skaffa sig ett positivt rykte. Det gäller dessutom att det positiva rykte man skaffar sig är ärligt och äkta. Att visa upp omdömen från tidigare kunder är ett sätt att visa sig transparenta, men kom ihåg att:

  • 30 procent misstänker censur eller att omdömen är fejkade om ett företag inte har några negativa omdömen alls.
  • 68 procent litar mer på sajter och varumärken som visar upp både negativa och positiva omdömen.

Det är med andra ord viktigt att vara transparant och visa upp en ärlig bild av företaget. Använd gärna omdömen från tidigare kunder, men se till att fråga ett representativt urval av kunderna för att verkligen ge en ärlig bild av ditt företag.

Vi kliver in i en era som präglas av transparens och källkritiska besökare. För de som vågar vara ärliga och transparenta finns det mycket att vinna. Läs gärna blogginlägget som handlar om customer success för att få lite mer input om hur du kan tänka för att hänga med i den snabba utvecklingen.

Mer om digitala rekommendationer

Källor:  
http://www.soi2017.se/
https://www.brightlocal.com/learn/local-consumer-review-survey/
https://www.dagensmedia.se/marknadsforing/trender/svenskarna-litar-inte-pa-varumarken-6878231

 

Dela den här artikeln:

Artiklar